miércoles, 5 de octubre de 2011

Treballs Monogràfics d'investigació de l'àmbit científic - interessants

Hola, ací teniu un fum de treballs monogràfics interessants:

Biologia:

http://sites.google.com/site/spiera63/our-company/our-staff
http://iestorreblanca.edu.gva.es/moodle/course/view.php?id=6

Educación Física:

http://www.efdeportes.com/efd145/la-educacion-fisica-y-el-trabajo-monografico.htm

Física i Química - llistes de temes possibles:

http://www.xtec.cat/centres/a8031757/fq/recerca.pdf

Treballs concrets:

  1. http://sites.google.com/site/spiera63/our-company/our-staff/HelenaPieraTMBG.pdf?attredirects=0&d=1
  2. http://www.esdelibro.es/archivos/trabajos11/201100448_colutorios_trabajo.pdf
  3. http://www.esdelibro.es/archivos/trabajos11/201100186_influenciaeducacion_trabajo.pdf
  4. http://www.esdelibro.es/archivos/trabajos11/201100340_incidencianitrato_trabajo.pdf
  5. http://www.esdelibro.es/archivos/trabajos10/201000085_topografos_trabajo.pdf
  6. http://www.esdelibro.es/archivos/trabajos09/200900194_flechaseros_trabajo.pdf 
  7. http://www.esdelibro.es/archivos/trabajos09/200900716_vampiros_trabajo.pdf 
  8. http://www.esdelibro.es/archivos/trabajos09/200800914_ondas_trabajo.pdf
  9. http://www.esdelibro.es/archivos/trabajos07/200600119_14fichas_trabajo.pdf
  10. http://dl.dropbox.com/u/24327124/trabajos%20investigaci%C3%B3n%202010-2011/BANDERA%20AZUL%20%28FINAL%29.pdf
 extras:

11. http://dl.dropbox.com/u/24327124/trabajos%20investigaci%C3%B3n%202010-2011/UN%20FUTURO%20INCIERTO.pdf 

12. http://dl.dropbox.com/u/24327124/TRABAJOS%20INVESTIGACI%C3%93N%20COLEGIO%20SANTA%20MARIA%202008-2010/2009-10/%C2%BFUN%20CAMBIO%20CLIM%C3%81TICO%202010.pdf

13.  http://dl.dropbox.com/u/24327124/TRABAJOS%20INVESTIGACI%C3%93N%20COLEGIO%20SANTA%20MARIA%202008-2010/2008-09/EFECTO%20DE%20LA%20CALIDAD%20DEL%20AGUA%20SOBRE%20LA%20VEGETACI%C3%93N%20DE%20RIBERA%20DEL%20R%C3%8DO%20MIJARES.pdf

 Otros:
http://www.esdelibro.es/archivos/trabajos11/201100089_chumbo_trabajo.pdf


Material interessant:

http://iestorreblanca.edu.gva.es/moodle/file.php/6/Informacio_general/treballmonogrficdinvestigaci.pdf

http://www.edu365.cat/batxillerat/comfer/recerca/index.htm

http://intercentres.cult.gva.es/ieslesdunes/scripts/materiales/7/filosofia_12.pdf
 
http://www.lopedevega.es/donlope/wiki/images/C%C3%B3mo_hacer_una_monograf%C3%ADa.pdf