lunes, 26 de octubre de 2009

No és un treball monogràfic d'investigació...

Sembla que resulta difícil entendre que és un treball monogràfic d'investigació. Per això serà més fàcil saber-ho diguent que no és un treball monogràfic d'investigació.

Que no és un treball monogràfic:


  • Una còpia d'un llibre, un document d'internet, un retall de premsa, diccionari o qualsevol material de consulta.
  • Un resum d'un llibre, document d'internet, retall de premsa, diccionari o qualsevol material de consulta.
  • Una reproducció d'una enquesta, entrevista o observació.
  • Un recull de dades sense analitzar.
  • Una excel·lent presentació de powerpoint, caràtula sense continguts analitzats.
  • Un conjunt d'esquemes, quadres... sense el seu anàlisi i interpretació.


No hay comentarios:

Publicar un comentario